Vedtekter,
reglement og aktuelle dokumenter

d

Vedtekter
Foreningens vedtekter kan åpnes her.

Havnereglement
Havnereglementet kan du laste ned her.

Overføring av båtplass
Overføring av båtplass til sønn/datter eller ektefelle/sambo, ordnes via Havneweb.

Strøm
Medlem som bruker strøm til mer enn bare lading (4 dg. pr md.), må inngå strømavtale med foreningen. Det er krav om bruk av måler som lånes ut mot depositum.
Strømavtale ordnes via Havneweb.

Forsikring av båt
Det er krav om minimum ansvarsforsikring av båten for å få plass i havna. Se kort info om viktigheten med forsikring: Forsikring.

Leie av klubbhuset
Medlemmer ("voksne") kan leie klubbhuset utenom skoleferien og båtmesse-helga. Kontakt kontoret.