Årsmøter

Skriv tekst her

Styrereferater fra 20.10.2021 er publisert på Havneweb/Sandnessjøen Båtforening under "dokumenter". Men blandet med diverse andre dokumenter, så oversikten kunne ha vært bedre. Tilgjengelig for medlemmer.
Eldre referater som var oppdatert på denne siden, er slettet pga. brudd i diverse lenker.

 

Årsmøtereferat  2023 kan du åpne her.

Referatet ligger også på Havneweb (dokumenter).

2022, 2021 og 2020 er oppdatert nedenfor. Eldre referater mangler pga. brudd i lenkene.

Tidligere årsmøter

 

Årsmøtereferat 2022, 2021, 2020 OK, men tidligere funker ikke pga. brudd i lenkene. Tas opp med kontoret.

               |      2022    |      2021    |      2020

2019     |     2018     |     2017     |      2016

2015     |     2014     |     2013     |      2012

2011