DUGNAD

Havna er bygd ut på dugnad

Havna er bygd ut nesten utelukkende av medlemmer på dugnad. Det er - og har vært, ca 10 mer eller mindre fast på dugnad mandag - torsdag sept-juni, ca 3 timer pr dag. Og ellers ved behov. Det kan tilsvare rundt regnet ca 3-4000 timer pr år! Det er "dugnadsgjengen". I tillegg bidrag fra andre "frivillige". Dette har stor betydning for fellesskapet, og bidrar til å holde havneavgiftene nede.

Dugnad må få "sin" plass på hjemmesiden. Derfor opprettet en side under "om oss" med diverse bilder fra 2010.  Bildene er sortert med det eldste først, øverst til venstre. Klikk og bla.
Bildet ovenfor tatt da noen fra dugnadsgjengen og H-brygga "feiret" at ny H-brygge var kommet på plass 26.5.2014.

Aktiviteter 2024 -

Montering av ny kran høsten 2023

Bilder for periode mai 2010 - 2023