DUGNAD

 

 

Om dugnad

Havna er bygd ut nesten utelukkende av medlemmer på dugnad. Det er - og har vært, ca 10 mer eller mindre fast på dugnad mandag - torsdag sept-juni, ca 3 timer pr dag. Og ellers ved behov. Det kan tilsvare rundt regnet ca 3-4000 timer pr år! Det er "dugnadsgjengen". I tillegg bidrag fra andre "frivillige" ved behov. Dette har stor betydning for fellesskapet, og bidrar til å holde havneavgiftene nede.

Dugnad må få "sin" plass på hjemmesiden. Derfor opprettet en side under "om oss". Foreløpig? med noen bilder 2010 - 2020.  Bildene er sortert med det eldste først, oppe til venstre. Klikk og bla.
Bildet ovenfor er tatt da noen fra dugnadsgjengen og H-brygga "feiret" at ny H-brygge var kommet på plass 26.5.2014.

Nedenfor 32 bilder for periode mai 2010 - feb 2020