Bilder

Vi har satt inn noen bilder som skal vise litt av foreningens historie, foreløpig t.o.m. juni 1921. Bildene er sortert slik at det eldste er startbildet (øverst t.v.). Klikk bildet for å få større, og så bruk høyre- og venstreknappene i bildene for å bla.

Nedenfor bilder tatt av Morten Guttormsen sommeren 2019 (klikk og bla)