Styret / tillitsvalgte

Styret

Leder
Ståle Kjølstad,  917 07 625

Nestleder
Eskil Heide,  994 67 245

Øk.ansvarlig
Svein Arne Kristoffersen,  950 72 517

Sekretær
Odd A. Skogsholm,  975 712 86

Styremedlem
Ole-Gustav Årnes,  908 33 820

Vara
Bjørn Johnny Klausen,  995 97 354
Jon A. Johnsen,  905 36 019

Tillitsvalgte

Kontoret (ansatt, kontortid tir-tor 09-13)
Roger Eliassen,  909 45 748 (privat  414 68 646)

Revisor
Geir Henriksen,  995 70 790

Valgkomite
Espen Balseth,  993 07 406
Harald Dagfinn Sigerstad,  901 93 633

Hjemmesiden
Bjørn Zachariassen,  950 41 077

Havnesjef
Alv Egil Olsen, 917 64 683

Havneformann
Jarle Pedersen,  951 83 844

Havnebetjenter
Alf Jenssen,  991 09 771
Noralf Martinsen,  990 47 133

 

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kan tildeles person som i fremragende grad over tid har arbeidet til  gagn for foreningen og dens formål.
Æresmedlem blir offentliggjort på foreningens årsmøte, og blir samtidig tildelt foreningens hederstegn.
Æresmedlem får fri medlemskontingent og fri årsavgift for båtplass.
(Vedtekten § 2.6)

 

Tildelt:

Leif Pettersen, 14.11.2016

Noralf Martinsen, 13.3.2019

Alf Jenssen, 13.3.2019

Jarle Pedersen, 09.10.2020