Bli medlem

Bli medlem

  • Alle over 16 år kan bli medlem.
  • Priser for medlemskontingent, innmeldingsgebyr, innskudd og havneavgifter kan du se her.
  • Innmelding og søknad om plass gjøres via Havneweb. Se nedenfor.
  • Faktura for medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir sendt når medlemskap er registrert.
  • På søknadsskjema i Havneweb må du skrive under på at du har lest - og vil følge vedtektene og havnereglementet. Disse dokumenter kan du også lese her.
  • Søknad om midlertidig eller større plass ordnes via Havneweb.
  • Du må være medlem for å bli satt på venteliste for fast båtplass.
  • Som medlem med båt/båtplass, må du sjekke at båten er korrekt registrert i Havneweb, noe du gjør via Min side/Båt og båtplass.

Utmelding
Utmelding kan ordnes med å sende oss en epost. Oppgi kontonummer for tilbakebetaling av ev. inneståend innskudd.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Medlemsfordel!


Foreningen meldte seg inn i KNBF f.o.m. 2011. Dvs. at alle våre medlemmer som betaler havneavgift for fast plass, er kollektivt medlem i KNBF.
Se KNBF for medlemsfordeler. Som medlem i KNBF er det mulig å forsikre båten i Norske Sjø, hvor premien er gunstig.

Kontakt oss

Innmelding/Søknad om plass

Klikk knappen for å gå til søknadsskjema på Havneweb.
Kontingent og innmeldingsavgift ser du her.

Tilgang til båtplass kan være avhengig av båtstørrelsen og ev. ledige plasser.

Kontakt Roger på kontoret for å sjekke ventelistestatus.

Vedtekter m.v. kan du finner på siden Vedtekter.

innmelding / søknad om plass