Priser

Medlemskontingent

Medlemskontingent er kr 400 pr år*

Innmeldingsgebyr (engangsbeløp): Kr 375*

 

*Endret av årsmøtet 23.3.2023 og gjelder fra 2024
Innmelding/søknad om plass skjer via Havneweb Sandnessjøen. Info her.

*Gjelder også der båtplassen går i arv eller gis som forskudd på arv. Medlemskapet som sådan kan ikke arves.

Havneavgift

Gruppe (fot)

1  (-17)

2  (18-21)

3  (22-24)

4  (25-27)

5  (28-30)

6  (31-33)

7  (34-36)

8  (37-39)

9  (40-42)

Kr/år*

1 256

1 624

1940

2 277

2 772

3 317

3 908

4 595

5 579

2022

(1142)

(1477)

(1764)

(2070)

(2520)

(3015)

(3553)

(4177)

(5072)

*Inkl. økning med 10 % (som gjelder fra 2023)
Havneavgiften ble vedtatt på årsmøtet 13.3.2013 å være uendret.
Maks båtstørrelse er 42 fot (styremøte 21.4.2015). Godkjent av årsmøtet 8.3.2016.

KNBF Kr 150 gjelder kontingenten til Kongelig Norsk Båtforbund (innmeldt 2011).
Sandnessjøen Båtforening har kollektivt medlemskap i KNBF for alle sine medlemmer med fast båtplass. Klikk icon t. h. for å se KNBF sine medlemsfordeler.

Medlem uten båt betaler vanlig havneavgift - så lenge plassen ikke er sagt opp. Det samme med kontingenten til KNBF.

           Klikk icon for å gå til KNBF                     

Innskudd til bryggeplass

Gruppe (fot)

1  (-17)

2  (18-21)

3  (22-24)

4  (25-27)

5  (28-30)

6  (31-33)

7  (34-36)

8  (37-39)

9  (40-42)

Kr*

23 100

29 400

31 500

39 900

60 900**

67 200

73 500

79 800

86 100

*Økning på 5%. Trer i kraft 13.03.2023 for nye avtaler. Allerede inngåtte avtaler har gammel pris.
**To pirer f.o.m. gruppe 5 (evt. en ordinær + fortøyningspir), eller forsterket pir dersom båten ligger ytterst.
Gruppeinndelingen endret 11.3.2015. (Tidligere -17, -22, -27, -33, -39 og 40+).

Innbetalt innskudd til brygge tilbakebetales i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp.

Andre priser


Midlertidig leie av bryggeplass

(Gammel pris i parentes) Nye priser gjelder for nye avtaler fra 13.03.2023 og for allerede inngåtte avtaler fra 01.06.2023

Båtstørrelse

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Medl. pr md

kr 900 (809)

kr 1 200 (1 089)

kr 1 400 (1 331)

Ikke-medl. pr md

kr 1 040 (945)

kr 1 320 (1 200)

kr 1 678 (1 525)

Vinteropplag på land (SV for miljøboden)

Medlem som ikke har fått tildelt bryggeplass (pr måned)

15.9 - 15.5    2/3 av leieprise for medlem ovenfor.
(Medlem med fast plass: gratis)

Ikke-medlem (pr md)

15.9 - 15.5: 2/3 av leieprisen for ikke-medlem.

 

Ellers for ikke-medlemmer

  • Kjørerampen (for ut- eller opp-setting på henger): Kr 100.
  • Ut- eller oppsetting over kai: kr 200.
  • Landsetting i havna for vedlikehold/reparasjon: Kr 100 pr døgn og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.

Vinteropplagsplassen sør-vest for miljøboden

Gjeste-priser

Gjestebrygga pr døgn

-21 fot                        Kr 200
22-33 fot                   kr 250       
34+ fot                       kr 300

Prisen er inkl. strøm, toalett/dusj, vaskemaskin/tørketrommel, kjøkken og stue. Internett.
Selvbetjening: betaling med Vipps  519136, eller kortautomat når det er vakt i havna. Konvolutt for kontant betaling* ligger i kasse ved inngangen til servicebygget.
*Inneholder også bank-info.

Bobilplassen

Se prisene her.