Priser

Medlemskontingent

Medlemskontingent er kr 425 pr år*

Innmeldingsgebyr (engangsbeløp): Kr 375*

 

*Endret av årsmøtet 12.3.2024.
Innmelding/søknad om plass skjer via Havneweb Sandnessjøen. Info her.

*Gjelder også der båtplassen går i arv eller gis som forskudd på arv. Medlemskapet som sådan kan ikke arves.

Havneavgift

Gruppe (fot)

1  (-17)

2  (18-21)

3  (22-24)

4  (25-27)

5  (28-30)

6  (31-33)

7  (34-36)

8  (37-39)

9  (40-42)

Kr/år*

1 331

1 721

2 056

2 414

2 938

3 516

4 142

4 870

5 914

(2023)

(1256)

(1624)

(1940)

(2277)

(2772)

(3317)

(3908)

(4595)

(5579)

*Inkl. økning med 6 % (som gjelder fra 2024).

Maks båtstørrelse er 42 fot (styremøte 21.4.2015). Godkjent av årsmøtet 8.3.2016.

KNBF Kr 180 gjelder kontingenten til Kongelig Norsk Båtforbund (innmeldt 2011).
Sandnessjøen Båtforening har kollektivt medlemskap i KNBF for alle sine medlemmer med fast båtplass. Klikk icon t. h. for å se KNBF sine medlemsfordeler.

Medlem uten båt betaler vanlig havneavgift - så lenge plassen ikke er sagt opp. Det samme med kontingenten til KNBF.

           Klikk icon for å gå til KNBF                     

Innskudd til bryggeplass

Gruppe (fot)

1  (-17)

2  (18-21)

3  (22-24)

4  (25-27)

5  (28-30)

6  (31-33)

7  (34-36)

8  (37-39)

9  (40-42)

Kr*

23 100

29 400

31 500

39 900

60 900**

67 200

73 500

79 800

86 100

*Økning på 5%. Trer i kraft 13.03.2023 for nye avtaler. Allerede inngåtte avtaler har gammel pris.
**To pirer f.o.m. gruppe 5 (evt. en ordinær + fortøyningspir), eller forsterket pir dersom båten ligger ytterst.
Gruppeinndelingen endret 11.3.2015. (Tidligere -17, -22, -27, -33, -39 og 40+).

Innbetalt innskudd til brygge tilbakebetales i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp.

Andre priser


Midlertidig leie av bryggeplass

(Gammel pris i parentes) Nye priser gjelder for nye avtaler fra 13.03.2023 og for allerede inngåtte avtaler fra 01.06.2023

Båtstørrelse

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Medl. pr md

kr 900 (809)

kr 1 200 (1 089)

kr 1 400 (1 331)

Ikke-medl. pr md

kr 1 040 (945)

kr 1 320 (1 200)

kr 1 678 (1 525)

Vinteropplag på land (SV for miljøboden)

Medlem som ikke har fått tildelt bryggeplass (pr måned)

15.9 - 15.5    2/3 av leieprise for medlem ovenfor.
(Medlem med fast plass: gratis)

Ikke-medlem (pr md)

15.9 - 15.5: 2/3 av leieprisen for ikke-medlem.

 

Ellers for ikke-medlemmer

  • Kjørerampen (for ut- eller opp-setting på henger): Kr 100.
  • Ut- eller oppsetting over kai: kr 200.
  • Landsetting i havna for vedlikehold/reparasjon: Kr 100 pr døgn og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.

Vinteropplagsplassen sør-vest for miljøboden

Gjeste-priser

Gjestebrygga pr døgn

-21 fot                        Kr 200
22-33 fot                   kr 250       
34+ fot                       kr 300

Prisen er inkl. strøm, toalett/dusj, vaskemaskin/tørketrommel, kjøkken og stue. Internett.
Selvbetjening: betaling med Vipps  519136, eller kortautomat når det er vakt i havna. Konvolutt for kontant betaling* ligger i kasse ved inngangen til servicebygget.
*Inneholder også bank-info.

Bobilplassen

Se prisene her.