Landsetting

Skriv tekst her

Områder som kan brukes til landsetting.
Opplagsplass vinter gjelder medio sep - medio mai (båt på henger).

Regler for å stå på land i havna

 • Opplagsplass vinter
  Gjelder SV for miljøboden.
  Medlem
  som skal ha båten på land for vinteropplag, bør kontakte havneansvarlig for å få anvist plass. Vinteropplag gjelder perioden 15.9 - 15.5*, men etter 15.5 er det fastsatt døgnpris på kr 75 for den som fortsatt har båten på land etter vinteropplag.

  Det er ikke meningen at båter skal bli stående på land i perioden 16.5 - 15.9. Dispensasjon kan gis for 7 dg hvis det ikke er plass mellom vannhuset og verkstedet (årlig vedlikehold).
  Ikke-medlem (og medlem) kan få vinterplass ved gjestebrygga (inntil 1. mai).

*1.5 mellom vannhuset og verkstedet, se nedenfor.

 • Plass for vedlikehold
  Gjelder mellom vannhuset og verkstedet.
  Medlem
  kan ha båten stående på land 14 dg gratis i perioden 1.5 - 14.09 for vedlikehold. Over 14 dg må betales med kr 75 pr dag.

  Det er mulig med vinteropplag på "plass for vedlikehold", men da må båten flyttes ut av plassen pr 1.5, ellers løper gebyr kr 150 pr dag.
  Ikke-medlem betaler kr 100 pr dag, og kr 100 for leie av høytrykkspyleren. Kontakt havneansvarlig for plass.
  Styret v/havneansvarlig kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller.
 • Henger
  Henger med båt i opplag/vedlikehold må være skikkelig "fortøyd". Vi har sett eksempler på at hengere blir tatt av vinden med risiko for å skade nabobåt. Ikke bra!
  Ikke-medlem betaler kr 100 for å bruke kjørerampen ved vekstedet.

  Det er ikke tillatt å parkere henger/båtvogn uten båt i havna.

Nytt fra 1.1.2024:

For spyling av båter i forbindelse med rengjøring av skrog/båtpuss, innføres det et miljøgebyr på kr 100,00. (Havnereglementet § 18 siste ledd).

Landsetting over kai

Ta kontakt med Trond Jægtvik (kranbil) for å bli løftet på land,  416 89 901

Kontakt oss