Landsetting

Regler for å stå på land i havna

  • Medlem som skal ha båten på land for vinteropplag, må kontakte havneansvarlig eller en av havneformennene for å få anvist plass. Vinteropplag gjelder perioden 15.9 - 15.5*, men etter 15.5 er det fastsatt døgnpris på kr 75 for den som fortsatt har båten på land etter vinteropplag. Gjelder SV for miljøboden.

*1.5 mellom vannhuset og verkstedet, se nedenfor.

  • For opplagsplass for årlig vedlikehold (NØ for vannhuset): Båt i vinteropplag må flyttes ut av denne plassen pr. 1.5, ellers løper gebyr på kr 150 pr. dag.
  • Medlem kan ha båten stående på land i havna 14 dager gratis i perioden 1.5 - 14.9 pga. årlig vedlikehold. Lenger opphold koster kr 75 pr. døgn.

Styret v/havneansvarlige kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller.

  • Ikke-medlem betaler kr 100 pr dag for å stå på land NØ for vannhuset, og kr 100 for leie av høytrykkspyleren. Havneansvarlig anviser plass.

    Vi har fastmontert kraftig høytrykksspyler med lang slange. Slangen er meget kostbar og må ikke kjøres over med bil.

Landsetting over kai

Ta kontakt med Trond Jægtvik (kranbil) for å bli løftet på land, tlf 416 89 901.

Ta kontakt

Sette ut eller opp med henger

Du kan bruke foreningens kjørevei ved verkstedbygget for opp eller utsetting på henger. Bruk av kjørerampen er gratis for medlemmer, men for ikke-medlemmer koster bruk av kjøreveien kr 100 hver gang.

 

NB: Det er ikke tillatt å parkere tom henger/båtvogn i havneområdet.

563

Medlemmer

485

Båtplasser

30

Bobilplasser