Litt historikk

Drevet med lidenskap siden 1967

Tidlig på 60-tallet tok Sandnessjøen kommune (navn inntil 1966) initiativ mot Statens Havnevesen for å få bygge ut ei båthavn på Stamnes (der havna vår ligger i dag). Kostnadsoverslag ca. 3 mill. kroner. Se utkast 1961 til høyre.

 

Dette ble det ikke noe av, men planer om båthavn levde videre. Så – etter noen år, ble Sandnessjøen og Omegn Småbåtforening* stiftet 19.1.1967 av 19 båtentusiaster, jf. notatet til høyre skrevet av Karl Ludvigsen (medlem nr 16). I tillegg Noralf Martinsen som ikke var til stede på dette første møtet.
*Det ble Sandnessjøen Båtforening fra 16.3.1988.


I de første årene hadde foreningen en festeavtale på bruksarealet med Opplysningsvesenets Fond v/Statskog Nordland.

 

Festeavgiften steg kraftig i årene før 2002. Kr 138 000 pr år for ca. 9000 m2 (landareal). Da ønsket foreningen å kjøpe eiendommen - ca. 56500 m2 inkl. sjøareal, for en rimelig pris.

Vi ble ikke enige om prisen.

Foreningen fikk saken avgjort med en kjennelse ved Alstahaug tingrett - basert på skjønn. Det ble foreningen svært godt fornøyd med. Så ble det noe kjøp og makebytte med kommunen.

Siste er 2021 da foreningen kjøpte ca. 1700 m2 av kommunen.

 

Nå eier Sandnessjøen Båtforening hele havna, dvs. totalt 74000 m2.

 

Havna måler 370 m fra øst til vest og 230 m fra nord til sør. Hovedmoloen er 400 m lang, og moloen ved verkstedet 120 m.

Bobilcampen åpnet 2019 med 12 plasser bobiler/campingvogner. 2021 utvidet til 32 plasser.

 

Pr 2023 har vi over 600 medlemmer og mer enn 500 båtplasser.

 

Se historikk-bilder på side havna / bilder.

 

Vi er bra stolte over hva vi har fått til.


Stor takk til vår fantastiske dugnadsgjeng på ca. 10 medlemmer! Se side dugnad.