Medlemskontingent

Medlemskontingent er kr 375 pr år*

Innmeldingsgebyr (engangsbeløp): Kr 350**

 

*Endret av årsmøtet 8.3.17 og gjelder fra 2018
**Husk innmeldingsskjema.

Gjelder også der båtplassen går i arv eller gis som forskudd på arv. Medlemskapet som sådan kan ikke arves.

Havneavgift og innskudd til byggeplass

Vedtatt av årsmøtet 13.3.2019, og gjelder f.o.m. 2020 (gammel pris (2018-19) i parentes).

Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fot

-17

18-21

22-24

25-27

28-30

31-33

34-36

37-39

40-42

Kr/år*

1 088

1 407

1 680

1 971

2 400

2 871

3 384

3 978

4 830

2019

(1040)

(1340)

(1580)

(1830)

(2280)

(2750)

(3190)

(3760)

(4740)

  • Maks størrelse er 42 fot (styremøte 21.4.2015). Godkjent av årsmøtet 8.3.2016.
  • *Inkl. økning med ca. 5 % (som gjelder fra 2020)
  • KNBF Kr 150 gjelder kontingenten til Kongelig Norsk Båtforbund (innmeldt 2011).

Innskudd til brygge

Vedtatt av årsmøtet 13.3.2019

Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fot

-17

18-21

22-24

25-27

28-30

31-33

34-36

37-39

40-42

Kr*

15 140

19 260

22 700

26 290

35 900**

40 400

46 780

51 810

57 000

  • *Trer i kraft 14.3.2019.

  • **To pirer f.o.m. gruppe 5 (evt. en ordinær pir + en fortøyningspir), eller forsterket pir dersom båten ligger ytterst.

Gruppeinndelingen er ny (vedtatt 11.3.2015). (Tidligere -17, -22, -27, -33, -39 og 40+).

Innbetalt tilskudd til brygge tilbakebetales i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp.

13.8.19*: "Fot" defineres slik: Total lengde på båten (LOA) i meter / 0,3048. Rundes opp eller ned etter vanlige regler. *Endret på årsmøtet i mars 2019.

Andre priser

Midlertidig leie av bryggeplass (endret 11.3.2020):

(Gammel pris i parentes)

Medlem

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Pr. måned

kr 735 (700)

kr 990 (950)

kr 1210 (1150)

Ikke-medlem

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Pr. måned

kr 945 (900)

kr 1200 (1150)

kr 1525 (1450)

Vinteropplag på land

Medlem som ikke har fått tildelt bryggeplass (pr måned)*

15.9 - 15.5    2/3 av bryggepris for medlem ovenfor.
(Medlem med fast plass: gratis)

Ikke-medlem (pr måned)

15.9 - 15.5: 2/3 av bryggeprisen

Ellers for ikke-medlemmer

  • Kjørerampen (for ut- eller opp-setting på henger): Kr 100*.
  • Ut- eller oppsetting over kai: kr 200*.
  • Landsetting i havna for vedlikehold/reparasjon: Kr 100 pr døgn og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.

Gjestebrygga pr døgn inkl. strøm* (endret 13.3.2019)

Selvbetjening: Konvolutt for betaling ligger i kasse ved inngangen til servicebygget.

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

kr 150

kr 200

kr 250

Bobilplassen (+ campingvogn) kr 250 pr påbegynt døgn, inkl. strøm.

Vipps: 519136 (skriv i kommentarfeltet hva det gjelder (hhv. båt eller bobil, navn/reg.nummer).

563

Medlemmer

485

Båtplasser

25

Bobilplasser