Medlemskontingent

Medlemskontingent er kr 375 pr år*

Innmeldingsgebyr (engangsbeløp): Kr 350**

 

*Endret av årsmøtet 8.3.17 og gjelder fra 2018
**Husk innmeldingsskjema i Havneweb.

Gjelder også der båtplassen går i arv eller gis som forskudd på arv. Medlemskapet som sådan kan ikke arves.

Tillegg for papirfaktura kr. 50,-
Purregebyr kr. 105,-

Havneavgift og innskudd til byggeplass

Havneavgift ble ved årsmøtet 13.3.2023 besluttet holdt uendret. Priser per år med gamle priser i parentes.

Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fot

-17

18-21

22-24

25-27

28-30

31-33

34-36

37-39

40-42

Kr/år*

1256

1 624

1940

2 277

2 772

3 317

3 908

4 595

5 579

2022

(1 142)

(1477)

(1764)

(2070)

(2520)

(3015)

(3553)

(4177)

(5072)

 • Maks størrelse er 42 fot (styremøte 21.4.2015). Godkjent av årsmøtet 8.3.2016.
 • *Inkl. økning med 10 % (som gjelder fra 2023)
 • KNBF Kr 150 gjelder kontingenten til Kongelig Norsk Båtforbund (innmeldt 2011).
 • Tillegg for papirfaktura kr. 50,-
 • Purregebyr kr. 105,-

Innskudd til brygge

Vedtatt av årsmøtet 13.03.23

Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fot

-17

18-21

22-24

25-27

28-30

31-33

34-36

37-39

40-42

Kr*

23 100

29 400

31 500

39 900

60 900**

67 200

73 500

79 800

86 100

 • *Trer i kraft 13.03.2023 for nye avtaler. Allerede inngåtte avtaler har gammel pris

 • **To pirer f.o.m. gruppe 5 (evt. en ordinær pir + en fortøyningspir), eller forsterket pir dersom båten ligger ytterst.

Gruppeinndelingen er ny (vedtatt 11.3.2015). (Tidligere -17, -22, -27, -33, -39 og 40+).

Innbetalt tilskudd til brygge tilbakebetales i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp.

13.8.19*: "Fot" defineres slik: Total lengde på båten (LOA) i meter / 0,3048. Rundes opp eller ned etter vanlige regler. *Endret på årsmøtet i mars 2019.

Tillegg for papirfaktura kr. 50,-


Purregebyr kr. 105,-

Andre priser

Midlertidig leie av bryggeplass (endret 13.3.2023):

(Gammel pris i parentes) Nye priser gjelder for nye avtaler fra 13.03.2023 og for allerede inngåtte avtaler fra 01.06.2023

Medlem

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Pr. måned

kr 900 (809)

kr 1 200 (1 089)

kr 1 400 (1 331)

Ikke-medlem

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

Pr. måned

kr 1 040 (945)

kr 1 320 (1200)

kr 1678 (1525)

Vinteropplag på land

Medlem som ikke har fått tildelt bryggeplass (pr måned)*

15.9 - 15.5    2/3 av bryggepris for medlem ovenfor.
(Medlem med fast plass: gratis)

Tillegg for papirfaktura kr. 50,-
Purregebyr kr. 105,-

Ikke-medlem (pr måned)

15.9 - 15.5: 2/3 av bryggeprisen

Ellers for ikke-medlemmer

 • Kjørerampen (for ut- eller opp-setting på henger): Kr 100*.
 • Ut- eller oppsetting over kai: kr 200*.
 • Landsetting i havna for vedlikehold/reparasjon: Kr 100 pr døgn og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.
 • Tillegg for papirfaktura kr. 50,-
 • Purregebyr kr. 105,-

Gjestebrygga pr døgn inkl. strøm, dusj, vaskemaskin/tørketrommel (endret 14.03.2022) gjelder fra 01.05.2022

Selvbetjening: betaling med Vipps eller kortautomat når det er vakt i havna. Konvolutt for betaling ligger i kasse ved inngangen til servicebygget. 

-29 fot  

30-39 fot

40+ fot 

kr 200

kr 250

kr 300

Bobilplassen (+ campingvogn) kr 300 pr påbegynt døgn, inkl. strøm, dusj, vaskemaskin/tørketrommel. (endret 14.03.2022) gjelder fra 01.05.2022

I perioden 01.11.22-28.02.23 er prisen kr 250 pr påbegynt døgn, eks. dusj, vaskemaskin/tørketrommel.

Vipps: 519136 (skriv i kommentarfeltet hva det gjelder (hhv. båt eller bobil, navn/reg.nummer). Mulighet for betaling med kortterminal når vakta er i havna.

563

Medlemmer

485

Båtplasser

30

Bobilplasser