Innkomne saker til årsmøtet 2021 fra medlemmer

Her er innspill til saker som er kommet fra medlemmer.

 

Det er tre saker / innspill som er kommet inn innen 6.april 2021 

Innspill 1

Innspill 2

Innspill 3

0
Feed