Hvem eier båten?

Her kan dere finne ut hvem som er eier av båten.

Hvis dere lurer på om hvem som eier en småbåt kan der søke på registreringsnummer i Småbåtregistret. Link til Småbåtregistret.

Utdrag fra havnereglementet, pkt. 1:

Medlem som skal tildeles plass i havna, må ha båten

• registrert i Småbåtregisteret / Skipsregisteret / Merkeregisteret for fiskebåter / NOR som eneeier / hovedeier på den som plassen er tildelt.

• Ansvarsforsikret

Skiltene, jf. første kulepunkt, skal være montert godt synlig på begge sier av båten. Medeier (e) av båten må være medlem av foreningen. Forenings styre kan gjøre unntak fra første kulepunkti spesielle tilfeller. Kontingent og havneavgift må være betalt innen forfall

 

0
Feed