Båtkortesje 17.mai

Vil du være med på båtkortesje 17.mai?

I anledning årets arrrangement 17.mai har Kulturbadet kontaktet oss i Sandnessjøen Båtforening om bistand til aktivitet. Som kjent legger coronaen en sterk begrensning på folkeansamling og tog slik vi har hatt i alle år.

Vi håper at så mange som mulig melder seg på snarest mulig. Påmelding til Ole-Gustav Årnes; epost: oleaarne@online.no eller mobil 90833820.

Vær med på å sette litt ekstra spiss på en ellers vanskelig feiring av 17.mai pga. coronaen.  

Program for småbåtflåten:

-          Oppmøte i Småbåthavna ca. 1030 for klargjøring av båten. Husk at flagget skal være oppe. Kulturkontoret ønsker gjerne at vi pynter båtene med f.eks. bjørkeris eller annet som passer.

-          Avgang småbåthavna kl. 1100, hvor vi kan gå samlet eller hver for seg inn til hovedhavna.

-          Vi samles innerst i hovedhavna (mot Slipen) ca. 1130

-          Kl. 1145 etter at H-ruta har lagt til kai starter vi båtkortesjen hvor en og en båt følger etter hverandre (for å få en laang båtkortesje). Ole-G. Årnes (aktivitetsansvarlig) leder an med sin Mb ‘Anne-Britt’ som har VHF og mob.tlf. 90833820.

Vi går nu langs kaiene og H-ruta. Vi vifter til folk på land og om bord på H-ruta, samt gir ett og annet støt i fløyta.

-          Etter at H-ruta er passert fortsetter vi sørover langs land i ‘sjarkfart’ forbi Holmen, Småbåthavna/Stamnes, Segelbærgan og Ura, hvor konvoien oppløses.

0
Feed