Årsmøte 2021, ny info

Endringer i forhold til sted og påmeldingsfrist

Med de nye nasjonale smittevernreglene er det nå lov å ha 100 deltagere på rask tilviste plassering. Vi endrer lokale til Kulturbadet og samtidig åpner vi for flere påmeldte.

Inngang på oversiden av Kulturbadet

Ny påmeldingsfrist er mandag 19.04 innen kl. 15.00

0
Feed