Årsmøte

To styremedlemmer takker av.

På årsmøtet ble Bjørn Zachariassen og Roger Hansen takk et av og overrakt blomster for sin innsats i styret. 

0
Feed